FAQ

Tổng hợp các câu hỏi thường gặp khi sử dụng công cụ.

Thanh toán

Thường thì sau khi thanh toán. Value sẽ vào tài khoản của bạn nhanh nhất từ 1 đến 3 phút. Và chậm nhất là 24h.

Tài khoản