Hướng dẫn sử dụng

FAQ

Những câu hỏi thường gặp

Tổng hợp những câu hỏi thường gặp phổ biến trên công cụ

Xem tất cả

Thường thì sau khi thanh toán. Value sẽ vào tài khoản của bạn nhanh nhất từ 1 đến 3 phút. Và chậm nhất là 24h.